Yargıtay Kararlarında Hakaret Kabul Edilmeyen 100 İfade 1

Hakaret suçu, kişilerin tepkilerinin ve duygularının yansıması olan ifadelerin meşru sayılmamış halleridir. Kişiye hakaret etmenin sonucunda oluşacak suç, mağdurun şeref ve saygınlığını rencide etmeye yönelik olup, . Maddede düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında da incelendiğinde hakaret suçunun oluşumu için doğrudan mağdurun onur, şeref ve saygınlığı zedelenmiş mi diye bakılmaktadır. Sözlü, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi fark etmeksizin hakaret bir suç sayılmaktadır.

Bir ifadenin demokratik bir toplumda, ifade özgürlüğü kapsamında çeşitli haklarının da varlığı kabul edilmektedir.  Buna göre eleştiri hakkı, hiciv hakkı, basın özgürlüğü, bilgi ve kanaat açıklama özgürlüğü gibi haklar ifade özgürlüğü içerisinde var olan haklardır. Toplumsal düzenin istikrarı için, bu manada kişilere yönelik her tür ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Beddua niteliğindeki sözlerin de hakaret suçunu oluşturmayacağı istikrar kazanmıştır.

Hangi ifadelerin ifade özgürlüğü içerisinde değerlendirilebileceğinin ya da hangilerinin hakaret sayılacağının tespiti için yargı kararlarının incelenmesi gerekmektedir. gibi soruları dikkate alarak, Yargıtay’ın son yıllarda; hakaret kabul edilmeyen yani serzeniş veya rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı yahut beddua niteliğinde olduğunu belirttiği ve ifade özgürlüğü içerisinde değerlendirdiği kimi ifadeleri inceleyecelim.

Hakaret Sayılmayan İfadeler:

1-“ Ukalalık yapma ”  Yarg.18.CD. Esas : 2019/390 Karar : 2020/1377 Tarih : 16.01.2020

2-“menopozlu kadın kaşın gözün oynuyor” Yarg. 18. CD. E. 2018/2631 K. 2019/16047 T. 12.11.2019

3-“işlem yapmazsan adam değilsin, erkeksen yaparsın” Yarg. 18. CD. Esas : 2019/7103 Karar :2020/1789 Tarih : 21.01.2020

4-“cahilleri buraya koyuyorlar ondan sonra böyle oluyor” Yarg. 18. CD. E. 2017/565 K. 2019/3443 T. 19.2.2019

5-“aç gözlü” Yarg. 18. CD. Esas : 2019/8256 Karar : 2020/4884 Tarih : 24.02.2020

6-“senin kafan bozuk” Yarg. 18. CD. Esas : 2019/7667 Karar : 2020/893 Tarih : 15.01.2020

7-“seni paramla satın alırım” Yarg. 18. CD. E. 2019/8789 K. 2020/4519 T. 18.2.2020

8-“lan” Yarg. 18. CD. E. 2019/7381 K. 2020/4109 T. 10.2.2020

9-“Ruh sağlığın yerinde mi senin, köylü kurnazlığı yapıyorsun, bu da kapak olsun sana” Yarg. 18. CD. E. 2016/17134 K. 2019/15901 T. 27.11.2018

10-“Allah belanızı versin…” Yarg. 18. CD. E. 2017/7660 K. 2019/15697 T. 6.11.2019.

11-“lan sen ne biçim adamsın yazıklar olsun…” Yarg.18. CD. E: 2015/8559  K:2015/11175 t.16.11.2015

12-“basitsin” Yarg.18. CD. E: 2015/38074 K:2017/8480 t.06.07.2017

13-“köylüsünüz, buraya layık değilsiniz” Yarg.18. CD. E: 2015/11272 K:2016/140 t.11.01.2016

14-“sen kimsin lan, sesin çok çıkıyor merdane gibi” Yarg. 18. CD. E. 2018/6039 K. 2020/1173 T. 15.1.2020

15-“senin ağa babaların benim suç ortağım, sen bana bir şey yapamazsın” Yarg. 18. CD. Esas : 2019/514 Karar : 2020/1369 Tarih : 16.01.2020

16-“sen bu kişilerin etkisi altında kaldın, ben her şeyi biliyorum, hakim savcı bir olmuşsunuz, zaten hakim de senin gibi düşünür, seni yukarılara şikayet edeceğim, savunmanı onlara verirsin çoluğundan çocuğundan çıksın” Yarg. 18.CD. Esas : 2019/8948 Karar : 2020/4006 Tarih : 06.02.2020

17-“siz eşkıya mısınız” Yarg. 18. CD. E. 2017/6485 K. 2019/17210 T.

18-“adam değilsin lan” Yarg. 18. CD. E. 2018/2762 K. 2019/14315 T. 14.10.2019

19-“Allah senin belanı versin, Allahsız” Yarg.18.CD E. 2017/5698 K. 2019/11138 T. 25.6.2019.

20-“ulan ne biçim adamsın” Yarg. 18. CD. E. 2018/258 K. 2019/10218 T. 10.6.2019

21-“İki Buçuk Milyarlık Adamsınız” Yarg. 18. CD. E. 2017/4751 K. 2019/9316 T. 21.5.2019.

22-“edepsizler Yarg. 18. CD. E. 2018/5959 K. 2019/6788 T. 4.4.2019

23-“Siz Ne Biçim İnsansınız” Yarg. 18. CD. E. 2019/299 K. 2019/5526 T. 20.3.2019

24-“siz kimsiniz ne oluyor burada, adam mı oldunuz” Yarg. 18. CD. E. 2017/2695 K. 2019/5594 T. 21.3.2019

25-“siz korsan mısınız, ben gidiyorum lan” Yarg. 18. CD. E. 2016/18133 K. 2019/2201 T. 4.2.2019

26-”defol git” Yarg. 18. CD. E. 2018/4989 K. 2019/1191 T. 14.1.2019

27-“korkak” Yarg. 18. CD. E. 2016/17675 K. 2019/760 T. 9.1.2019

28-“hakkımı helal etmiyorum, sırf siyaset devreye girdi diye D4 belgemi vermemiştin Allah affetmesin seni”, “yaktığın çırada kavrul İnşallah” ve “takdir ilahiden kaçış yok er veya geç hepimiz nasibimizi alacağız ama kötü bir şekilde, ama iyi bir şekilde. Sen benim ayağımın altını kazanları tez zamanda yak yarabbim” Yarg. 18. CD. E. 2018/3618 K. 2019/590 T. 8.1.2019

29-“hepiniz artist olmuşsunuz” Yarg. 18. CD. E. 2018/1950 K. 2018/14560 T. 7.11.2018

30-“terbiyesizlik yapma, pislik yapma erkeksen gel yüzüme söyle” Yarg. 18. CD. E. 2017/8129 K. 2018/14490 T. 7.11.2018

31-“serseriler, insan olsan böyle yapmazsın” Yarg. 18. CD. E. 2017/7437 K. 2018/3053 T. 7.3.2018

32-“bu sevimsiz bir insan, bu fakir düşmanı, bununla muhatap olma” Yarg. 18. CD. E. 2016/898 K. 2018/1331 T. 7.2.2018

33-“gerici yobazlar” Yarg. 18. CD. E. 2017/4058 K. 2018/537 T. 22.1.2018

34-“terbiyesiz, saygısız” Yarg. 18. CD. E. 2015/16741 K. 2016/3164 T. 22.02.2016

35-“Siz kim oluyorsunuz, çoban bile bu işi sizden daha iyi yapar”  Yarg. 4. CD. E. 2012/35366 K. 2014/14293 T. 05.05.2014

36-“İbiş efendi kısırlaştırma yapmadan yavruları barınağa attırıyorsun, ölüme terkediyorsun, Allah da seni süründürerek öldürsün, gavur yapmaz” ve “İbiş hem barınağa bakmıyorsun, hem kapıyı kapatıyorsun, tam canavarsın, geber” Yarg. 4. CD. E. 2014/5380 K. 2014/33505 T. 19.11.2014

37-“bu karı hep böyle yapıyor” Yarg. 4. CD. E. 2013/39681 K. 2014/32235 T. 06.11.2014

38-“ben sizin ne olduğunuzu biliyorum” Yarg.4.CD E:2013/35802 K: 2014/31186 K. 30.10.2014

39-“delikanlı değilsin, sen karısın” Yarg. 18. CD. E. 2015/44413 K. 2017/15756 T. 28.12.2017

40- “sen ne biçim doktorsun” Yarg. 4. CD. E: 2017 / 22520 K: 2021 / 4489 T: 10.02.2021

41- ”lan” ve ”sen ne utanmazsın” Yarg 4. CD. E: 2019 / 4048 K: 2021 / 26139 T: 03.11.2021

42- “ miyiz lan” Yarg. 2. CD. E: 2020 / 27786 K: 2021 / 13592 T: 29.06.2021

43- “üç kağıtçı / üçkağıtçı” Yarg. 2. CD.  E.2011/726725 K.2013/7383 T. 08.03.2013

44- “hainler korkak olur” Yarg. 18. CD. T. 12.04.2018, E.2017/7129, K.2018/5519 

45- “kukla gibi buraya oturmuşsunuz” Yarg. 18. CD. E: 2019 / 11782 K: 2020 / 5741 T: 09.03.2020

46- “tombaladan müdürYarg. 18. CD. E: 2019 / 71 K: 2020 / 7755 T: 18.06.2020

47-“ Çiftlik ağası Yarg. 18. CD E: 2015 / 26407 K: 2016 / 11710 T: 30.05.2016

48- ”sen şizofren hastasısın, iki ruhlusun, doktora git bir an evvel sağlığına kavuş” Yarg. 18. CD. E: 2015 / 11055 K: 2015 / 10949 T: 12.11.2015

49- “sana bu diplomayı verenin” Yarg. CG. T. 28.05.2019, E. 2016/1403, K. 2019/464

50-“adamlığını kurtar” Yarg. 18. CD. E. 2015/7845  K. 2015/13139 T. 09.12.2015

51-“gavur” Yarg. 18. CD. E. 2017/1772 K. 2017/3352 T. 27.03.2017

52-“bu yaptığınız kıllıktır” Yarg. 18. CD. E. 2017/1218 K. 2017/3077 T. 21.03.2017

53-“cahil cahil konuşma” Yarg. 18. CD. E. 2015/25786 K. 2016/6526 T. 31.03.2016

54-“psikiyatriye git, tedavi gör, karşımda kıvırtıp durma” Yarg. 18. CD. E. 2015/191 K. 2015/9090 T. 26.10.2015

55-“siz genişsiniz” Yarg. 18. CD. E. 2015/8477 K. 2015/4709 T. 08.09.2015

56-“herkes haddini bilsin” Yarg. 18. CD. E. 2015/41787 K. 2017/13867 T. 29.11.2017

57-”sizi mutlu edecek ise ceketimi ilikliyorum; size birşey kazandıracaksa işte alt düğmemi de ilikliyorum.’‘ Yarg. 18. CD. E. 2015/42548 K. 2017/10648 T. 10.10.2017

58-“Sen ne işe yararsın, bilmiyorsan burada oturma, seni buraya kim oturttu?” Yarg. 18. CD. E. 2015/7358 K. 2015/14397 T. 28.12.2015

59-“sen insan değilsin” Yarg. 18. CD. E. 2015/37780 K. 2017/9762 T. 27.09.2017

60-“donumu da çıkarayım mı?” Yarg. 18. CD. E. 2016/5753 K. 2018/4283 T.26.03.2018

61-“sırıtma” Yarg. 18. CD. E. 2015/1377 K. 2015/1806 T. 26.05.2015

62-“senin bu yaptığını maksim gazinosundaki şarkıcılar yapar” Yarg. 18. CD. E. 2015/3980 K. 2015/2443 T.10.06.2015

63-“işini yapmıyor, karaktersiz herif” Yarg. 18. CD. E. 2015/40646 K. 2017/10756 T.11.10.2017

64-“size o makamı yakıştıramıyorum, böyle adalet olmaz olsun” Yarg.4.CD E:2013/6603 K: 2014/20618 K. 09.06.2014

65- “haddini bileceksinhaddini bil Yarg. 18.C.D. E:2015/1532 K:2015/1097   06.05.2015

66-“nankör, aç gözlü, Yarg.18.C.D. E:2016/12901 K:2018/12942 15.10.2018

67-“siz eşkıyasınız” Yarg.18.C.D. E:2017/7727 K:2019/13374, 30.09.2019

68-“okumuşun da adam olamamışsın” Yarg.4.C.D. E:2020/8130, K:2020/15390, 05.11.2020

69-“ben böyle hastanenin a..a korum” Yarg.18.C.D. E: 2015/28063, K:2016/5116, 16.03.2016

70- “amele karısı” Yarg.18.C.D., E: 2015/37065, 2017/2121, 27.02.2017

71-“yalancı” Yarg.4.C.D., E: 2018/911, K:2021/9386, 16.03.2021

72-“bacaksız”Yarg.4.C.D., E: 2018/3727, K:2021/12060, 06.04.2021

73- “hasta mısın kızım sen” Yarg.4.C.D., E: 2020/24317, K: 2021/2804, 28.01.2021

74-“ne ulan artistlik yapıyorsunuz” Yarg. 4.C.D., E: 2020/12152, K: 2021/2989, 28.01.2021

75-“benim köpeklerim pis değil, Yarg. 4.C.D. E: 2020/12282, K:2021/7983, 08.03.2021

76-“bu yaptığınız terbiyesizliktir” Yarg.4.C.D. E: 2020/14295, K: 2021/10146, 22.03.2021

77-“sen konuşma lan” Yarg. 4.C.D. E: 2020/12906 K: 2021/4637, 11.02.2021

78-“artist bu” Yarg. 4.C.D. E:2020/19683 K:2021/16627, 31.05.2021

79-“ Yarg. 4.C.D. E: 2020/11777, K:2021/13830, 17.05.2021

80-“siz insan mısınız” Yarg.2.C.D. E: 2020/9912, K: 2021/408 – 20.01.2021

81-“baş müdürün yalakasısın” Yarg.4.C.D. E: 2020/4001, K:2021/153, 11.01.2021

82-sen kim oluyorsun lan” Yarg.4.C.D. E: 2020/5195, K: 2021/1724, 21.01.2021

83-“karı gibi ağlıyorsun” Yarg.1.C.D. E: 2021/1732, K: 2021/5031,  24.03.2021

84-“size de kurumunuza da başlarım lan” Yarg. 2. C.D. E: 2020/10052, K:2021/38, 18.01.2021

85-“hepiniz aynısınız lan” Yarg.4.C.D. E. 2021/1378, K: 2021/11042, 25.03.2021

86-“karı gibi kıvırıyorsun” Yarg.2.C.D. E:2020/10152, K:2021/1959 09.02.2021

87-“Allahsızsın, vicdansız ve acımasızsın” Yarg.15.C.D., E: 2017/36393, K: 2021/6049, 26.05.2021

88-“Çek lan arabanı” Yarg.8.C.D., E:2017/24670, K: 2020/10838, 03.03.2020

89-“Adilik yapma” Yarg. 18.C.D., E: 2019/9840, K:2020/5687, 05.03.2020

90-“IQ seviyen düşük” Yarg.18C.D., E:2020/411, K:2020/7982, 23.06.2020

91-“Allahınız kitabınız yok mu sizin” Yarg.18.C.D. E:2017/3071, K:2019/6713, 03.04.2019

92-“Al kimliğimi bak da egonu tatmin et” Yarg.18 C.D. E:2017/2776, K. 2019/6708, 03.04.2019

93-“görevinizi adam gibi yapın” Yarg. 18 C.D. E:2018/6156, K:2019/16798, 28.11.2019

94-“Hangi orospu ile gezersen gez” Yarg.  18 C.D. E:2017/7415, K: 2018/7716, 21.05.2018

95-“Allah çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkartsın” Yarg. 18 C.D. E:2016/12319, K: 2018/11613, 24.09.2018

96-“gözün kör olsun” Yarg.18.C.D. E:2015/41130, K:2017/11725, 25.10.2017

97-“ Yarg. 18.C.D. E:2015/27033, K:2016/5622, 22.03.2016

98-“zehir zıkkım olsun aldığınız maaş” Yarg.18.C.D. E:2015/4989, K:2015/9334, 27.10.2015

99-“ciğerin ağzından gelsin” Yarg.18.C.D. E:2015/5253, K:2015/5376, 15.09.2015

100-“yaktığın çırada kavrul inşallah” Yarg. 18.C.D. E: 2018/3618, K:2019/590, 08.01.2019

İfadeleri incelenen dosyalarda Yargıtay tarafından hakaret kabul edilmemiştir. Hakaret ile ilgili daha fazla içerikler için buradan diğer yazılarımıza ulaşabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda Yargıtay’ın hakaret kabul ettiği andaval, mal, gerizekalı, yavşak gibi ifadeler incelenecektir.

 

 

BALANTEKİN HUKUK BÜROSU

 

Yargıtay Kararlarında Hakaret Kabul Edilmeyen 100 İfade 2

31 Yorumlar
 • Avatar
  Yayınlayan Sefer Tan Ocak 03, 2022 at 4:48 pm

  Yukarıda sıraladığınız örnek Yargıtay kararların web bağlantılarını da verirseniz kararın ayrıntılarını da okuyabiliriz. Internet aramasıyla bu sayfalar bulunamamaktadır… Saygıyla,

  Cevapla
  • Avatar
   Yayınlayan Nimet önen Cevap olarak Sefer Tan Mart 30, 2023 at 10:19 am

   Merhaba dava salonunda davacinin bana karşı iftira atıp paragöz demesi suç teşkil edermi iftira ettiği için dava acilirmi

   Cevapla
 • Avatar
  Yayınlayan Semahat Yöndem Mart 26, 2022 at 11:12 pm

  Sen beni sattın sözü hakaret midir?

  Cevapla
  • Ahmet Rasim Balantekin
   Yayınlayan Balantekin Cevap olarak Semahat Yöndem Ağustos 13, 2022 at 7:34 pm

   İyi günler Semahat hanım, sen beni sattın sözünün "onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil isnat edilmesi" olarak değerlendirilmemesi ihtimali vardır.

   Cevapla
  • Avatar
   Yayınlayan Aslı Cevap olarak Balantekin Aralık 29, 2023 at 12:34 am

   Berbat bi insansın hakaret midir

   Cevapla
 • Avatar
  Yayınlayan Mustafa Kurmay Temmuz 23, 2022 at 4:22 pm

  Allahtan gelen her belayı benden bil bedduam tutmuştur. Hakaret midir. Tehdit olarak değerlendirilir mi

  Cevapla
  • Ahmet Rasim Balantekin
   Yayınlayan Balantekin Cevap olarak Mustafa Kurmay Ağustos 13, 2022 at 7:32 pm

   İyi günler Mustafa bey, beddua / serzeniş niteliğinde sözlerin hakaret sayılmayacağı yönünde içtihatlar yerleşmiştir. Olası bir davada bu yönde karar verilme ihtimali vardır.

   Cevapla
 • Avatar
  Yayınlayan Hilmi Arkut Akalın Eylül 18, 2022 at 4:51 pm

  Merhabalar, Facebookta bilgisayar donanımları alış-satışı ile ilgili bir grupta şahsın benden yaşça küçük olmasına rağmen bana saygısızca, kaba saba, laubali bir üslupla "kanka" ve "aslanım" demesi sonucunda ben de kendisine "aslanına sokarım senin" dedim, o da bana "ah şu veled-i zinalar" diyerek hakaret etti. Sonra da ben buna "seninle mahkemede, hukuk önünde hesaplaşacağız çakal" dedim. Benim kullandığım "aslanına sokarım senin" ve "çakal" ifadeleri hakaret ve tehdit suçlarına girer mi yoksa suç unsuru teşkil etmeyen kaba hitap sınıfındaki ifadelere mi girer? Bana ettiği "veled-i zina" hakaretinden ötürü bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunursam ceza alma ihtimali var mıdır?

  Cevapla
  • Avatar
   Yayınlayan Cüneyt Cevap olarak Hilmi Arkut Akalın Kasım 23, 2022 at 5:12 pm

   Karşı tarafın, hakaret sayılmayan, en fazla kaba söz sayılabilecek ifadeleri karşısında "aslanına sokarım" demeniz hakaret niteliğini haiz kabul edilebilir. Bu durumda da size hakaret etmeyen kişiye hakaret etmeniz nedeniyle TCK m. 125 kapsamında ceza almanız mümkün. Karşı tarafın sizin hakaretinize binaen "veled-i zina" demesi ise TCK m. 129 kapsamında karşılıklı hakaret kapsamında değerlendirilebilir. Bu bakımdan ya karşı taraf ya da her ikiniz de cezadan kurtarabilirsiniz. Ancak hiçbir internet sitesindeki alelade yorumlara güvenerek hareket etmeyin. Bunlar benim şahsi kanaatlerimdir. Avukat tutmanız yararınıza olur.

   Cevapla
 • Avatar
  Yayınlayan Mehmet Ali Aralık 27, 2022 at 8:00 pm

  Bu yalancı şerefsiz adamın teki çakal diye bı yorum yaptık bu hakarete girermi Ama video da konuştukları yalan dolan kelimeler aslı olmayan yanlış tarihi bilgi verdiği için böyle bir şey yazdım sıkıntı olurmu

  Cevapla
  • Avatar
   Yayınlayan Selçuk Özyer Cevap olarak Mehmet Ali Aralık 08, 2023 at 4:49 pm

   Yavşak kelimesi hakaret midir ve de adıma açılan ceza mahkemesi var bu memuriyete etki eder mi

   Cevapla
1 2 3 5

Bir cevap yaz.