"Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz"

Herakleitos

Telefon

+90 312 231 79 29

Anonim, , , ve Adi şirketlerinin kurulması ve yönetimi süreçlerinde danışmanlık verilmesi, , devralma, ortaklıkların feshi, ortaklıktan çıkma, çıkma payı alacaklarının tespit ve tahsili, kar payı ihtilafları, genel kurul ve yönetim kurulu kararları ile konusunda hizmet verildiği gibi, tasfiye--iflas süreçlerinin takibi hususlarında hizmet verilmektedir.

Yapı ve İşletme Kooperatiflerinin, Üst Birliklerin, süreçlerinde danışmanlık verildiği gibi, kooperatiflerin üyeleri ve üst birlikleri ile, ’lerin katılımcıları ile olan ihtilaflarının takibi, , ortaklıktan çıkma-çıkarılma süreçlerinin takibi, alacaklarının takibi ve tahsilatı gibi konularda hizmet verilmektedir.

close

Copy and paste this code to display the image on your site