"Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz"

Herakleitos

Telefon

+90 312 231 79 29

alanında uzmanlaşmış ve danışman kadromuz ile cezai ve altındaki kişilerin, mutlak surette hak ve menfaatlerinin korunması, maruz kaldıkları isnatlar nedeniyle uğrayabilecekleri haksız muamelelere karşı temel hak ve hürriyetlerinin korunması ve savunmasının her derece yargı merciinde üstlenilmesi konularında verilmektedir.

Soruşturma ve kovuşturmaların her aşamasında, kişiler avukat yardımından faydalanma hakkına sahiptir. Bu yardımın etkin bir şekilde , , işlenmemiş bir suç nedeniyle cezai yaptırıma maruz kalınmaması açısından hayati bir öneme sahiptir.  Bu amaçla müvekkillerimize ceza hukuk ve alanlarında her aşamada avukatlık hizmeti verilmektedir.

Kişilerin maruz kaldığı suçların, takibi şikayete bağlı olabileceği de gözetilerek, faillerin yaptırımsız kalmaması adına, ceza usul hukukunun amaçladığı maddi vakıanın ortaya çıkarılması için ve yargılamalara katılıp, müvekkillerimize hizmet verilmektedir.

close

Copy and paste this code to display the image on your site