"Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz"

Herakleitos

Telefon

+90 312 231 79 29

Mal veya piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere sözleşmeden doğan ihtilaflar Tüketici Mahkemelerinin görev alanındadır.

kullanılmak suretiyle banka hesabı-kredi kartının izinsiz kullanılmasından doğan mağduriyetler ile , ön ödemeli konut satışları, kredi hayat sigortaları, gerçek ve tüzel kişilerin bu alım-satımdan doğan ihtilafları, ağırlıklı olarak kapsamında kalmakta ve bu alanlarda da hizmet verilmektedir.

close

Copy and paste this code to display the image on your site