"Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz"

Herakleitos

Telefon

+90 312 231 79 29

Boşanma davaları ile buna bağlı olarak , , , çocuk kaçırma ihtilafları, ziynet, eşya ihtilaflarının yanı sıra, mal paylaşımı, katkı payı-değer artış payı- işlemlerinde verildiği gibi, soybağı kurulması ve reddi – analık – babalık davaları, gibi konularda hizmet verilmektedir.

close

Copy and paste this code to display the image on your site