"Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz"

Herakleitos

Telefon

+90 312 231 79 29

Üst ölçekli imar planları ile imar planlarından ve toplulaştırmadan doğabilecek kullanım amacı, , gibi ile davası süreçlerinin takibi konusunda kurum – kuruluş ve gerçek kişilere verilmektedir.

İmar-Orman-Kültür – gibi sebeplerle, kullanım amaçları kısıtlanmış mülklerle ilgili, - fiili / hukuki el atma gibi ihtilaflarda -yargı süreçlerinin takibi hususunda hizmet verilmektedir.

close

Copy and paste this code to display the image on your site