"Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz"

Herakleitos

Telefon

+90 312 231 79 29

Üst ölçekli imar planları ile imar planlarından ve toplulaştırmadan doğabilecek kullanım amacı, , gibi ile ve davası süreçlerinin takibi konusunda kurum – kuruluş ve gerçek kişilere hizmet verilmektedir.

İmar-Orman-Kültür – gibi sebeplerle, kullanım amaçları kısıtlanmış mülklerle ilgili, kamulaştırma- fiili / gibi ihtilaflarda - hususunda hizmet verilmektedir.

close

Copy and paste this code to display the image on your site