"Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz"

Herakleitos

Telefon

+90 312 231 79 29

, deneyimsizlik ilgisizlik gibi neticesinde, sağlık personelinin ve sağlık kurum-kuruluşlarının sorumluluklarından doğan uyuşmazlıkların çözümünde hastaların,  hekimlerin ve sağlık kuruluşlarının maddi-manevi haklarının korunması süreçlerinde;   ile sigortacıları ve hekimler – üçüncü kişiler arasında doğan ihtilaflarda, vb. uygulamalarda hekimin sorumlu olduğu durumlarda, hasta-hasta yakını ve davalarında ve doğuran hallerde ceza ve kovuşturmalarında hukuki destek verilmektedir.

close

Copy and paste this code to display the image on your site