"Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz"

Herakleitos

Telefon

+90 312 231 79 29

Hisseli mülklerdeki ortaklığın giderilmesi davaları ve ihale süreçlerinin takibinde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Benzeri ihtilaflarda kayıp hissedarların ve varsa mirasçılarının tespiti, , izaleyi şuyuu(ortaklığın giderilmesi), şufa(önalım), , tespiti, müdahalenin meni (elatmanın önlenmesi), ecrimisil gibi dava ve ihtilaflarının çözümünde kurumsal tecrübemizle; şirket, kooperatif ve gerçek kişi müvekkillerimize aktif olarak danışmanlık ve yargı süreçlerinin takibi hizmeti vermekteyiz.

Gerek mülk sahiplerinin gerekse inşaat firmalarının hak ve menfaatlerinin korunması gayesiyle, hususunda danışmanlık verme, ve Eser Sözleşmelerinin hazırlanması, geriye ve ileriye dönük feshi, inşaat seviye tespitleri, tapu , davaları, , ile kira kayıplarının tespit ve tahsili, nama ifa, kat mülkiyeti ihtilafları gibi davalarda verilmektedir.

close

Copy and paste this code to display the image on your site