"Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz"

Herakleitos

Telefon

+90 312 231 79 29

Murisler ve terekelerinin( malvarlıklarının) tespiti, mirasçılık belgelerinin çıkarılması-hatalı mirasçılık belgelerinin iptali, terekelerde işlemlerinin takibi.

Tereke aktiflerinin intikali, , davaları, tereke temsilci tayinleri, muvazaalı satışların ve ehliyetsiz kimselerin yaptığı temliklerin iptali – tenkisi davaları. Vasiyetnamenin iptali ve tenfizi ()  davaları gibi miras nedenli doğabilecek her nevi ihtilafın çözümünde verildiği gibi, ölüme bağlı tasarrufların hazırlanması ve muhtemel ihtilafların önüne geçilmesinde (vasiyetname, ölünceye kadar bakma akitleri gibi) danışmanlık hizmeti verilmektedir.

close

Copy and paste this code to display the image on your site