"Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz"

Herakleitos

Telefon

+90 312 231 79 29

Şirket ve kooperatifler ile gerçek kişilerin, her nevi alacak ve borçlarıyla takip, süreçleri tarafımızdan takip edilmektedir. Alacaklarla ilgili malvarlığı tespiti----fiili haciz-yakalama-satış-icra ceza süreçlerinin takibi konusunda hizmet verilmektedir.

Ayrıca gerek tacirlerin-, gerekse alacaklı olarak yapılan başvurular sonucunda ile gerçek kişi tacirlerin konkordato-iflasın ertelenmesi ve iflas süreçlerinde; iflas masasında temsilleri, hak ve alacaklarının korunması hizmeti verilmektedir. Alacağın tahsiline yönelik yoluyla takibi ve iflaslarının yoluyla istenmesi hususunda hizmet verildiği gibi, iflasın kaldırılmasına yönelik süreçlerde de ve temsil hizmeti verilmektedir.

close

Copy and paste this code to display the image on your site