"Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz"

Herakleitos

Telefon

+90 312 231 79 29

– Patent – Faydalı Model – Endüstriyel Tasarım, Lisans haklarından doğabilecek, başvuru ve itiraz süreçlerinde verildiği gibi, davaları ile bu ve yargılamalarının takibi konusunda verilmektedir.

close

Copy and paste this code to display the image on your site