"Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz"

Herakleitos

Telefon

+90 312 231 79 29

Yaş – yahut bağımlılık gibi sebeplerle maddi olarak istismar edilen, yahut malvarlığını yönetemeyen kişilerin hak ve menfaatlerinin korunması konularında verilmektedir.

close

Copy and paste this code to display the image on your site