"Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz"

Herakleitos

Telefon

+90 312 231 79 29

Ağırlıklı olarak trafik kazalarından doğacak gerek şoför gerekse 3. kişilerin uğradığı geçici-daimi maluliyet, işgücü kaybı, bakıcı parası, tedavi gideri, hasar ve değer kayıpları, manevi zararlar ile kalma tazminatlarının, sigorta şirketlerinin açmış olduğu rücu davalarının takip ve tahsili ile bu hususlarda doğabilecek konusunda ve müvekkillere hizmet vermektedir.

Bunun yanı sıra Sağlık sigortaları, İhtiyari Mali Mesuliyet(kasko) sigortaları, , Yangın sigortaları, , , , , Zorunlu Koltuk Sigortaları vb. özel poliçelerden doğacak rizikoların takip ve tahsili ile doğacak ihtilaflarla ilgili yargılamaların takibi konusunda hizmet verilmektedir.

close

Copy and paste this code to display the image on your site