"Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz"

Herakleitos

Telefon

+90 312 231 79 29

Ağırlıklı olarak iş kazaları ile meslek hastalıklarından doğan maddi-manevi davaları, iş akdinin feshinden doğan kıdem ve ihbar tazminatı ile gibi hak ve alacakları ile Arabuluculuk süreçlerinde müvekkillerinin temsili işe iade davaları, --Emekli Sandığı-Yurtdışı Borçlanma ihtilafları hususlarında verilmektedir.

Ayrıca İşverenlere iş hukuku ihtilaflarının minimize edilmesine yönelik şirket içi verildiği gibi, arabuluculuk ve süreçlerinin takibi hizmeti verilmektedir.

close

Copy and paste this code to display the image on your site