Facebook’tan İsim Zikretmeden Hakaret Edilmesi! TCK-125 1

üzerinden etmek suç mudur?

Son zamanlarda Facebook gibi sosyal medya ağları üzerinden yapılan kimi paylaşım, yorum ve beğeni gibi etkileşimlere kendini muhatap kabul edenlerin şikayeti üzerine, yorum-paylaşımı yapanlar hakkında hakaret suçundan kamu davası açılması söz konusu olmaktadır.

Hakaret suçunun, yapısı itibari ile hakaret teşkil eden beyanların belli bir kimseyi hedef alması gerekmektedir. İfadelerin kimi hedef aldığı açıkça belli değilse hakaret suçu oluşmayacaktır. Yani Facebook  üzerinden “Arkadaşlar biri var ki çok şerefsiz…” denilmesi kişisini belli etmeyeceği için hakaret unsuru teşkil etmeyecektir.

TCK m. 125’de hakaret suçu “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat” etme şeklindedir. Bu hüküm incelendiğinde cümlenin başında yer alan “Bir kimseye” ifadesi hakaret suçunu, mağduru açısından belirli bir kimseye karşı işlenen bir suç haline getirmektedir. Dolayısı ile kime karşı sarf edildiği açıkça belli olmayan ifadelerin hakaret suçu kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu husus uygulamada “” şartı olarak adlandırılmaktadır.

Matufiyet şartının yanında değerlendirilmesi gereken bir diğer ilke masumiyet karinesidir. Masumiyet karinesinin konumuz açısından önemi şu şekildedir.

Bir yargılamada eğer failin hakaret teşkil eden ifadelerinin kimi hedef aldığı şüpheli ise artık ile matufiyet şartı birlikte değerlendirilmelidir. Failin hakaret içeren ifadelerinin kimi hedef aldığı duraksamaya yol açmayacak bir şekilde belirlenemediği durumlarda aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmektedir.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi  13.02.2020 t. 2019/8063 E. 2020/4389 K. sayılı kararında “Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler, gerekçe içeriğine göre ve gazeteci olan sanığın facebook hesabından paylaştığı yazıda isim zikretmeden söylediği sözlerin kime söylendiğinin ve TCK’nın 126. maddesinde de belirtildiği üzere duraksamaya yol açmayacak bir şekilde mağdurun şahsına yönelik olduğunun anlaşılamaması karşısında, matufiyet şartının olayda gerçekleşmediği, bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı anlaşıldığından… sanığın beraati yönünde verilen kararı onamıştır.

Hakaret ile ilgili daha fazla içerik için buradan diğer yazılarımıza ulaşabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ’ın hakaret kabul ettiği andaval, mal, gerizekalı gibi ifadeleri öğrenmek için takipte kalın.

BALANTEKİN HUKUK BÜROSU

22.04.2020

 

Facebook’tan İsim Zikretmeden Hakaret Edilmesi! TCK-125 2

1 Yorumlar
  • Avatar
    Yayınlayan eleman havuzu Aralık 15, 2021 at 4:57 pm

    Site güzel ve başarılı yazılarınızı takip ediyoruz başarılar dilerim

    Cevapla

Bir cevap yaz.