Salgında Güvenlik Konusunda Vazife Verilen Kamu Görevlilerinin Covid-19'a Yakalanması Halinde 2330 Sayılı Kanun'a göre Nakdi Tazminat Ödenmesi 1

(corona) pandemi ilan edildikten sonra, ülkemizde de tüm önlemlere rağmen yayılmaktadır.

Sağlık çalışanlarından sonra, çağrısına uyması pek de mümkün olmayan, hatta süreçte evde kalanlara destek olmakla ve salgının yayılması önlemlerini uygulamakla vazifeli olan kamu görevlileridir.

Salgının artmasını önlemeye yönelik verilen vazifeler, barışta “asayişi koruma” kapsamında değerlendirilmelidir.

03.11.1980 yılında kabul edilen 2330 Sayılı ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’a göre bu kişiler “barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle, trafik ve yol güvenliğini veya tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlamakla görevli olanların; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Komutanlığı ve Teşkilatında bulunan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenler” olarak tanımlanmaktadır.

Yasa’nın 2. Maddesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Silahlı Kuvvetler, Mit mensupları, çarşı ve mahalle bekçileri, kır bekçileri, orman memurları, gümrük muhafaza memurları, bu suçların soruşturma ve kovuşturmasında görevli hakim ve savcılar, olay mahallinde güvenlik kuvvetleriyle birlikte bizzat görev yapan mülki amirler, ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli personel, güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu görülerek bu amaçla güvenlik görevi verilen kamu görevlileri ve siviller kanunun kapsamındadır.

Yasada, bu kişilerin görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya engelli hâle gelmeleri halinde ödenecek nakdi tazminat ile birlikte bağlanacak aylığın ve bu yüzden yaralanmaları halinde ödenecek nakdi tazminat düzenlenmektedir.

Bu kişilerin vefatları halinde mirasçılarına en yüksek devlet memuru brüt aylığının 100 katı tutarında, maluliyet halinde ise 200 katına kadar  (maluliyet derecesine göre) tazminat ödenmekte ve aylık bağlanabilmektedir.

Salgının bulaşıcılık özelliği dikkate alındığında; görevleri veya yardımları sona erenlerin bilahare kendilerinin veya eş, füru, ana, baba ve kardeşlerin yaralanmaları, engelli hâle gelmeleri veya ölmeleri halinde bu durumlarının evvelce ifa ettikleri görev veya yardımdan meydana geldiğini belgeleyenlere de benzer şekilde tazminat ödenmesi ve aylık bağlanması gerekir.

Kanun kapsamına giren kamu görevlilerinin ve aile üyelerinin istenmeyen böyle bir olumsuzluk başlarına gelmesi halinde öncelikle durumlarını belgelemeleri ve yasadan yararlanmak istemeleri halinde, gerekli başvuru usullerini takip etmeleri gerekmekte olup, taleplerinin reddi halinde yargı yoluna başvuru hakları mevcuttur.

Bir cevap yaz.