Covid-19 Salgın Sürecinde Ödenmeyen Kiraların Akıbeti 1

COVİD-19 SALGIN SÜRECİNDE ÖDENMEYEN KİRALARIN AKIBETİ

Malumu olduğu üzere, Dünya Sağlık Örgütünün Salgınını Pandemi ilan etmesinden sonra, çeşitli tedbirler alındı.

Ülkemizde de Pandemi sebebiyle oluşabilecek mağduriyetleri engellemek adına Cumhurbaşkanlığı’nın 21.03.2020 tarih 2279 sayılı kararıyla, nafaka alacakları hariç olmak üzere, 30.04.2020 tarihine kadar takipleri durdurulmuştu.

30.04.2020 tarihli Resmi Gazetede Cumhurbaşkanlığı’nın 2480 sayılı “Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar”ı yayımlanmış, bu kararla birlikte durma süresi 15.06.2020’ye kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere) uzatılmıştır.

İşyeri kiralarıyla ilgili, de daha evvel TBMM’nin  25.03.2020 tarih, 7226 Sayılı Kanun’la getirdiği geçici madde “1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri bedelinin ödenememesi sözleşmesinin feshi ve sebebi oluşturmayacağı” şeklinde yasalaşmıştı.

Pek tabii iş hayatının devam edebilmesi için, işyeri sahiplerine bu nevi bir kolaylık sağlanmış olsa da, durumun “kira borcunu ödememe hakkı” gibi kabul edilmesi mümkün değildir.

Kira gelirlerinin pek çok aile için geçim kaynağı olduğu malumdur.

Kira hukukunda bugüne kadar kabul görmüş, 1-TL dahi eksik ödenmesinin temerrüt oluşturacağına dair uygulama yerleşiktir.

Yasakoyucunun bu maddeyi getirmedeki amacı, geçici bir kolaylık sağlamak suretiyle ticaret hayatında salgın nedeniyle oluşan olumsuzlukların etkisini asgari düzeye çekmektir.

Yasa değişikliği kapsam itibariyle “İşyeri” niteliğiyle kiraya verilen tüm mülkleri kapsamakta olup, herhangi bir istisna öngörülmemiştir. İşyeri dışındaki “Konut” nitelikli mecurları kapsamamaktadır.

Kiraya verenlerin, anılan dönem kiralarını kiracılarından tahsil edip etmemesi “Mülkiyet Hakkı” gereği tamamıyla kendi tasarruflarında olup, bu yasayla mülkiyet hakkının özüne bir müdahalede bulunulmamaktadır.

Dolayısıyla 2020 yılı Nisan-Mayıs ve Haziran ayları kiralarını vadelerinde ödemeyen işyeri kiracılarının ve kefillerinin, kira bedellerinden ve işleyecek temerrüt faizlerinden sorumluluğu devam etmektedir.

İcra takiplerinin durma süresinin (15.06.2020) geçmesinden sonra, ödenmeyen kira alacaklarına ilişkin yasal takipte bulunulabilecek, 30.06.2020’den sonra ödenmeyen işyeri kira bedelleri açısından ise yasal takipte bulunulması mümkün olduğu gibi ayrıca temerrüte esas alınıp, sözleşmenin feshi ve tahliye sebebi oluşturmasına da kanuni bir engel bulunmamaktadır.

05.05.2020

Balantekin Hukuk Bürosu

1 Yorumlar
  • Avatar
    Yayınlayan İhsan Dokur Nisan 01, 2020 at 9:46 am

    Böyle önemli bir konuda bizleri aydinlattiginiz için çok teşekkür ederim.

    Cevapla

Bir cevap yaz.