"Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz"

Herakleitos

Telefon

+90 312 231 79 29

  • Yargıtay Kararlarında Hakaret Kabul Edilmeyen 100 İfade 1

    Hakaret suçu, kişilerin tepkilerinin ve duygularının yansıması olan ifadelerin meşru sayılmamış halleridir. Kişiye hakaret etmenin sonucunda oluşacak suç, mağdurun onur şeref ve saygınlığını rencide etmeye yönelik olup, TCK 125. Maddede düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında da incelendiğinde hakaret suçunun oluşumu için doğrudan mağdurun onur, şeref ve saygınlığı zedelenmiş mi diye bakılmaktadır. Sözlü, yazılı veya görüntülü bir iletiyle […]

Blog’ta Ara…

Kategoriler

close

Copy and paste this code to display the image on your site