Özel Güvenlik Görevlilerine Covid-19 Bulaşması Halinde Nakdi Tazminat Hakları 1

Görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle Covid-19’a maruz kalan Özel Güvenlik Görevlilerinin 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, nakdi tazminat hakları vardır.

Corona virüs ile enfekte olmanın iş kazası sayılması gerektiğine dair çalışmamız web sitemizde yayınlanmıştı.

Aynı şekilde kamu görevlisi olan güvenlik güçleri yönünden tazminat hakları da bir diğer yazımızda ele alınmıştı.

Evdekal çağrısına uyması pek de mümkün olmayan, gerek hastanelerde gerekse AVM-Market-Kamu binaları gibi yoğun ve kapalı ortamlarda çalıştığı için yoğun risk altında olan bir diğer meslek grubu Özel Güvenlik çalışanlarıdır.

Yasa koyucu 5188 Sayılı Kanunda bu durumu:  “Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hâle gelen özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanunî mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir. Ancak, genel hükümlere göre daha yüksek miktarda tazminat ödenmesine mahkemelerce hükmedilmesi halinde, iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine dayanılarak ödenen tutarlar mahsup edilir. Birinci fıkra hükümleri gereğince ödenecek tazminat, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ödenmesi gerekecek diğer tazminatlarla ilişkilendirilmez. Kamu kurum ve kuruluşlarında bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hâle gelen özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanunî mirasçılarına; iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerinde belirtilen tazminat miktarlarından hangisi yüksek ise o miktar ödenir.” şeklinde düzenlemiştir.

Özellikle sağlık kuruluşlarında çalışan özel güvenlik görevlilerinin tıpkı hastalıkla doğrudan mücadele eden sağlık personeli gibi değerlendirilmesi ve ek tazminat taleplerinin kabulü gerekmektedir.

Görev sırasında Covid-19 ile enfekte olan özel güvenlik görevlileri veya onların bulaştırdığı aile üyelerinin istenmeyen böyle bir olumsuzluk başlarına gelmeleri halinde öncelikle durumlarını belgelemeleri ve yasadan yararlanmak istemeleri halinde, başvuru prosedürlerini takip etmeleri gerekmekte olup, taleplerinin reddi halinde yargı yoluna başvuru hakları mevcuttur.

1 Yorumlar
  • Avatar
    Yayınlayan Cumali Nisan 03, 2020 at 11:57 pm

    Sitede çalışan özel güvenlik personeli de bundan faydalanacakmı

    Cevapla

Bir cevap yaz.